tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Peeing in the females butt during intercourse
Haha, Man! I can't believe you gave her a squeemer!
viết bởi BD200 06 Tháng bảy, 2007