tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
its some what of a good bye like
for girls keep your finger out of it
derekderek derek derek
viết bởi halo2 69 07 Tháng tư, 2005