Top Definition
Pull the trigger on a gun on some one.
"squeeze it, ya pussy mutha fucka!!"
"bitch, squeeze it if you can!!"
#trigger #squeeze #gun #release #peace
viết bởi madi99 08 Tháng một, 2008
9 Words related to squeeze it
1. In men's gymnastics, Region 5's (and Marvin Kimble's) motto/catch phrase

2. Masturbation
1. "Did you see Stace Erv stick that dismount?!"
"Hell yeah thats how you squeeze it!"

2. "Dude, Jacoby already squeezed it twice and we've only been at camp for 45 minutes!"
#squeeze #squeze #sqeeze #squeze it #sqeeze it
viết bởi squeezeit555 15 Tháng tám, 2010
Squeezit, a slang known as a fruit drink
drunk up a squeezeit
#squeezeit #drink #fruit #fruitoce #niggeroce
viết bởi 5567 12 Tháng năm, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×