tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Taking a shit
I'm just off to squeeze my head for 5 minutes!
viết bởi Broadband2 17 Tháng mười, 2013