tìm từ bất kỳ, như là b4nny:
 
1.
simple and quick
Your problem can be solved squickly.
viết bởi goyal_pooja 22 Tháng năm, 2010