Top Definition
anyone or anything walking biking, roller blading, scootering, diving, crawling, selling blood, or drugs on the street/sidewalk/pavement. Generally you would yell it at them from your vehical as you driveby.
LF:"FA fat ass, SA squid ass."

Taylor Swift talking to Dennis Lynn: "I just ran over 5 squid asses with my black hummer 3rd series."
Dennis:"ShoundsH like a buncha shquid ashes to me! MONROE DOCTRINE!"
viết bởi Dennis Lynn 12 Tháng sáu, 2008
squid ass
anyone or anything walking biking, roller blading, scootering, diving, crawling, selling blood, or drugs on the street/sidewalk/pavement. Generally you would yell it at them from your vehical as you driveby.
LF:"FA fat ass, SA squid ass."

Taylor Swift talking to Dennis Lynn: "I just ran over 5 squid asses with my black hummer 3rd series."
Dennis:"ShoundsH like a buncha shquid ashes to me! MONROE DOCTRINE!"
viết bởi Dennis Lynn 13 Tháng sáu, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×