tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A girl that goes after or dates a man in the navy.
"Now you're just fuckin' squid bait!"
viết bởi lealea 08 Tháng mười một, 2003