tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
one lonely pubic hair on a womans monk
I almost choked on my girlfriends squidard.
viết bởi naked mole rats 22 Tháng ba, 2011