tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
its this black squidgey stuff yeh...
Peng shit.

kinda squidgy like :P

Customer: oi bruv, you got any Squidgy black?

Dealer: nah bruv, smoked all the Squidgy black.

Customer: Jokes man
viết bởi Lewie Lewie Lewie 28 Tháng mười, 2007