tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
XTC, ecstacy, pills... squilllaeee
"you gonna bump dem Squillae?"

"Fuck yer.."
viết bởi squillae bear 10 Tháng mười hai, 2007
 
2.
Pills, XTC Ectasy, X, @
Q) how much are the squillae
A)$20

"Gonna go out and bump dem Squillae"
viết bởi khan mcdonald 03 Tháng một, 2008