Top Definition
Squilth...combination of filth and squalor
Example1.. "How can you wallow in such squilth? This is some repugnant shit"

Example2...."This is a real squilth hole"!
Example3...."I don't mean to alarm you but you have a tremendous build-up of squilth here"!
viết bởi squilthDwellers 22 Tháng một, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×