tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
what the funk do you think it is
"Im gonna spray hot squime all over your mum, and shes gonna like it!"
viết bởi shnukertown69 21 Tháng chín, 2011