tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a smart man with the highest integrity and moral conviction.
sridahr is a smart man.
viết bởi tony 17 Tháng tám, 2004