tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
cool badass dude. he's very chill and maybe has some swoll :)
hey that guy is smart and badass. he's a sridatt!
viết bởi PooPooPeePee 13 Tháng năm, 2013