tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A Sri Lankan who thinks that he is black but is really a smelly Sri Lankan.

See Shrigger and Berlanginaman......glass
Man that Mernon is such a shrigger.
viết bởi Cheezy Peezy 05 Tháng mười một, 2003