tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
shaving a dislexic harry crishna's balls so close to his scrot that he cnt sit down
tom b gave creg srrimmage
viết bởi craig reddem 12 Tháng ba, 2004