tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Korean abusive word. "Motherfucker" "Dickhead" "Asshole" (very harsh)

English: ssibalnom
Korean: ¾¾¹ß³ð

viết bởi Anonymous 31 Tháng mười, 2003