tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
ssry: so sorry
I'm ssry!!!
viết bởi Chris8055 26 Tháng mười một, 2013