tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
As soon as I turn 18, I'm moving out of st. skeetersburg.
viết bởi ratsforrcandyy 12 Tháng một, 2011