tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
anything that is extremly painful.
My divorce was a stab in the anus.
viết bởi Deep blue 2012 15 Tháng tám, 2009