tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A member of parliament that does not lie by default
Vote for a standing member of parliament – ‘scuse the pun.
viết bởi Hercolena Oliver 02 Tháng năm, 2010