tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Me, also patron saint of poland
Hi im Stanislaus grumann
viết bởi stanislaus 02 Tháng sáu, 2004