tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When a woman has intercouse.

Wow Mary went out last night and got some stank on the pink
viết bởi Mary Masterbater 24 Tháng mười một, 2006

Words related to stank on the pink

schtank stink stink on her pink stink on pink stink the pink