tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a terribly smelly vagina
chelsea has one nasty stankafuss
viết bởi Joel 07 Tháng mười hai, 2002