tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The smell you inherit when finished with a long hot sexual encounter. junk ball sweat taint
You got a heavy case of stankonya man. Take a shower!
viết bởi Jizzle540 25 Tháng mười một, 2007