tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
exorbitantly wealthy.
i'm stanky rich
--50 cent
viết bởi SurgicTube 01 Tháng chín, 2007

Words related to stanky rich

cares fuck rich stanky the who