tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a school were bare batti man attend
i aint go stanley i might get raped
viết bởi dont worry 13 Tháng bảy, 2003