tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
verb: to either get laid or paid (preferrably both).
I'm not doing it unless I get Stanned.
viết bởi Maple Leaf 16 Tháng ba, 2013