tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
a sexy muda fucka...thats right dan
sumthing very sexy indeed
viết bởi matthew bell 27 Tháng mười một, 2003