tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a divine dick smoker
im not gay like stantos
viết bởi yeahhhhh 21 Tháng năm, 2003
 
2.
homo.. nuff said
viết bởi ManicTwig 11 Tháng sáu, 2003