Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a guy who stapled his hand in art class
im starting to call **mike**
staplekid
viết bởi robert niewiera 09 Tháng ba, 2009
0 0

Words related to staplekid:

child cursed idiot odd wierd