tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The person who staples, mostly in a workplace.
Oh, I'm a stapleler.
viết bởi guydudeman12 12 Tháng hai, 2011