tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
n. The state penitentiary (the big house, the rock, the slammer, the cooler, etc.)
LaPrell got five-to-ten in the state pen for pullin' a nine on The Man.
viết bởi Carl Willis 26 Tháng tám, 2004