tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A fat headed little arse bandit
im a fat little shit bandit
viết bởi John 13 Tháng bảy, 2004