tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
another way of saying std
u pick up any stedes lately?
viết bởi dizzle455 16 Tháng hai, 2008