tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When someone is so swagariffic that you cant help but to stare
Look at him he straight Steedin on them
viết bởi Money McFly 03 Tháng mười hai, 2013