tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
When you run in and out of offices high on the nicotine gum.
viết bởi CB 22 Tháng năm, 2003