tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
best name ever
i be steelfist badass
viết bởi stoner ninja 25 Tháng tư, 2010