Top Definition
When a man gives a woman the business while wearing a hardhat and eating something from McDonalds (commonly a Big Mac)
I gave this real drunk slut a steely mcbeam last night.
viết bởi Brian B. and Matt P. 09 Tháng tám, 2007
When a man gives a woman the business while wearing a hardhat and eating something from McDonalds (commonly a Big Mac) with his cock pained that weird silvery color popularized by costar of the american classic movie the wizard of oz, THE TIN MAN.
I gave this real drunk slut a Steely McBeam last night at Pendleton's.
viết bởi Brian B. and Matt P. 09 Tháng tám, 2007
When a man gives a woman the business while wearing a hardhat and eating something from McDonalds (commonly a Big Mac)
I gave this real drunk girl a Steely McBeam last night at Pendleton's.
viết bởi Brian B. and Matt P. 11 Tháng tám, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×