tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
To have a high self esteem
"I am realistically steemy of myself"
"She is a very steemy person"
viết bởi DANCiN ROCKY 22 Tháng mười một, 2005