tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Style with Ease with a lil bit of weed
Damnnn that shit is steezypurps
viết bởi HuntthePurps 09 Tháng tám, 2010