tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
BAD ASS MOTHERFUCKER (BAMF)
Stefan damjan is a BAMF
viết bởi Krusty Krab 29 Tháng tư, 2009

Words related to stefan damjan

bamf chuck damjan norris stefan