start the fun unicorns
dude, just stfu.
viết bởi sarahpenaliesss 10 Tháng hai, 2010
1.Acronym for SHUT THE F*** UP
2.For same thing for u
1.Joe:Hahaha you suck!
Jack:STFU
Joe:No u

2.Remma:Your lookin' hot
Jake:stfu too
viết bởi spike09 14 Tháng mười một, 2009
Stuff That's Fun Usually.
Canned goods and hitting little kids is STFU.
viết bởi fruitsmakemehungry. 21 Tháng tám, 2009
Shave the furious Unicorn
Bill: STFU!

Jill: WHAT?!

Bill: *points to an angry unicorn* Shave it. It's furious
viết bởi MusicEmo 14 Tháng sáu, 2010
An acronym for Shut The Fuck Up. The illiterate mass that uses this seems to conveniently fail to realize that acronyms do not include a "T" for the article "the".
"If you ain't got nothing nice to say, then STFU."

"That's a double-negative."

"Huh, why do you speak in gibberish?"
viết bởi Killa Clownz 05 Tháng mười một, 2008
Comes From Shut The Fuck Up
Guy 1: Why are you being a pussy today?
Guy 2: STFU!
viết bởi Andrew Mister 18 Tháng hai, 2008
abbreviation for shut the f*ck up.

AKA::

Stop
Tickling
Furry
Unicorns.
shut the f*ck up dude.
no you stop tickling furry unicorns!
man, just stfu, stfu.
viết bởi jujujuju100982563009lol 09 Tháng bảy, 2013

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×