Suit The Fuck Up Sunday
Kevin started STFUS. I think I'm going to start. It's the classy thing to do.

Dave said we're poor if we don't STFUS.
viết bởi TiffanyLynnd 25 Tháng ba, 2012
Shut the fuck up skank
me: bitch stfus
bitch: oky :'(
viết bởi LuckyxS15 04 Tháng tư, 2011
What Gerard Way Needs to do.
Steve really needs to STFU
viết bởi Katzy 12 Tháng chín, 2005
Shut The Fuck Up Commonly Used Online Or In Games Online
"Dude that's annoying as hell STFU"
viết bởi Tha Blasta 18 Tháng năm, 2003
Set Thee Free Ulready
STFU as we live peacefully in a free country and support all of mankind in our quest for lifes better intelligence.
viết bởi loverocn 17 Tháng một, 2010
shut the fuck up :)
bob: jfhaklsfhjaklfjakjklbajkvjakfjalksfjklas/.......

me: stfu. :)

bob:
viết bởi superfunnyyy 13 Tháng mười hai, 2009
shut the fuck up
''Carmen you really need to stfu before i beat you rot.''
viết bởi Alf<3 12 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×