tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
STFUF is Shut The Fuck Up Forever
These bitchez be talking during the game!! #STFUF
viết bởi 585hlk 02 Tháng ba, 2014
 
2.
<b>s</b>hut
<b>t</b>he
<b>f</b>uck
<b>u</b>p
<b>f</b>aggot
christiancutiex: hi what up asl?1
omg sodomy: stfuf kthx
viết bởi JESSICHU 21 Tháng hai, 2005