tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
something that is not acceptable.
Your marriage proposal is a stick-in-the-craw.
viết bởi uttam maharjan 08 Tháng mười, 2011