tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
something that is detested.
Golf is my stick-in-the-gizzard.
viết bởi uttam maharjan 22 Tháng chín, 2011