tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
outstanding. most excellent. very good
how are you doing? stickin out big fella
viết bởi Ian Cranston 18 Tháng chín, 2005