tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
When you can stick it into someone because they are hot.
Pamela Anderson is very stickitinable
viết bởi shlctv 19 Tháng năm, 2007