Top Definition
A lay term used when referring to the semen of a man. It is derived from the term, "sticky icky", but its meaning has been changed to refer to semen. This term is most often used in Arab countries, hence is often used to refer to the semen of an Arab.
Person 1: What did Iqbal give you as a birthday present?
Person 2: He gave me some of that sticky iqy!
viết bởi zakswimzak 23 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×